Հանկարծ, հանդիպակած ժայռի տակից մի ամեհի վարազ դուրս թռավ և չոր մացառները ու դալար թփութները ջարդու խուրդ անելով խոյացավ դեպի արջը: Երբ արջը տեսավ վարազին, ուզեց փախչել, բայց երկյուղը այնքան մեծ էր, որ սայթակեց ու թըրընփաց գետնին:Կատաղած վարազը ակնթարթորեն հարձակվեց ու վայրկենապես պատառ պատառ արեց ախոյանին: Վարազը վրեժ էր լուծում  իր հոշոտված ձագուկների համար:

Реклама

25.05.2017թ.
Պարապմունք 53.
Հարցերի քննարկում:
Առաջադրանք 1.

Պարկում  կա 13 կանաչ, 2 դեղին և 5 կարմիր 4ձեռնոց։Ամենաքիչը քանի՞ ձեռնոց պետք է հանել, որպեսզի դրանցիցգոնե մեկը լինի դեղին։

Առաջադրանք 2.

Արկղում  կա 13 կանաչ, 5 դեղին և  մատիտ։ Ամենաքիչը քանի՞մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինիդեղին։

Առաջադրանք 3.

Հաշվիր 1820-2*55+66։(9+2)=1710

1)9+2=11

2)2.55=110

3)11:66=5

4)5+110=115

5)1820-115=1705

արտահայտության արժեքը։

23.05.2017թ.
Պարապմունք 51.
Թեստերի ամփոփում:
Տանը`
Խնդիր 1.
Արեգը Արսենից  7 անգամ շատ գրիչ ունի: Յուրաքանչյուրը քանի գրիչ ունի, եթե միասին ունեն 16 հատ գրիչ:

Լուծում

1)16:7=2 մն2

2)2×7=14

Պատ.՛Արեգ-14գրիչ  Արսեն-2գրիչ

Խնդիր 2.
Մանեն  25-ով ավելի շատ  գիրք ունի քան Միլին, յուրաքանչյուրը քանի  գիրք ունի, եթե միասին ունեն 125  գիրք:

Լուծում

1)125-25=100

2)100:2=50

3)50+25=75

Պատ.՛Մանե-75 գիրք, Միլի-50 գիրք:

Խնդիր 3.
Գտիր այն ուղղանկյան կողմերը, որի մակերեսը հավասար է 24 սմ (քառ.):
Դիտարկիր բոլոր հնարավոր դեպքերը:

1×24=24սմ քառ.

2×12=24սմքառ.

3×8=24սմքառ.

4×6=24սմքառ.

Առաջադրանք 4.
Հաշվի’ր
1044:4+999×19-999

1)1044:4=261

2)999×19=18981

3)18981+261=19242

4)19242-999=18243

Առաջադրանք 5.

 Գրիր 7-ին բազմապատիկ  բոլոր երկնիշ թվերը:

14,21,28,35,42,49,56,63,70,77,84,91,98:

Летний лес

Как прекрасен и живописен летний лес! Если пройти по тропке, то можно наблюдать за различными растениями. Это всевозможные ромашки, дубки, одуванчики.Они так и сияют от ярких лучей солнца! Дойдя до конца тропы, можно увидеть сторожку. Она необходима в лесу, чтобы следить за чистотой и тишиной в природном царстве.

Բառարանի օգնությամբ բացատրիր հետևյալ բառերը, սովորիր թե բառերի ուղղագրությունը, թե  բացատրությունը:

անընդհատ- Չընդհատվող, անդադար, չընդմիջվող:
անդադար-Անհանգիստ, շարժուն, աշխույժ:
ելևէջ-Տեղանքի վերելք և վայրէջք:
միջօրե-միջօրեի, [գոյական] (բանաստեղծական)
Կեսօր:
նախօրոք- Որևէ բանից առաջ, նախքան որևէ բան անելը:
հինավուրց- Oրերով հին, շատ տարիքավոր, ծերացած:
հնօրյա-Հին օրերից եկող, վաղուցվա, հինավուրց:
արդարամիտ-Արդար մտածող՝ դատող, արդար:
զարթնել-Արթնանալ, քնից սթափվել:
ցողաթաթախ-Ցողով թաթախված, վրան ցող նստած:
լուսնկա-Լուսին, լուսնյակ:
զվարթաձայն-Զվարթ ձայնով:
բրդոտ-Վրան բուրդ ունեցող:
սրընթաց-Արագորեն ընթացող՝ վազող՝ շարժվող: Սրընթաց ձի՝ պախրա՝ գնացք:
դանդաղընթաց-Դանդաղ ընթացող:
հանդիպակաց-Դիմացը կանգնած, դեմուդեմի, դիմացի:
ակնթարթ-Աչքի կոպերը թարթելը:
ունկնդիր-Որևէ բան խոսողի ունկնդրող՝ լսող (մարդ):
քաղցրաձայն-Քաղցր՝ անուշ ձայն ունեցող:Վ
վայրէջք-Դեպի վայր իջնելը, դեպի ցած ուղղված ընթացք՝ շարժում:
պղտոր- Որևէ բանի խառնուրդով անթափանցիկ՝ անպարզ դարձած, ոչ պարզ (հեղուկների մասին):
թխպոտ-Թխպով պատված, ամպամած:
մաղթանք- Բարեմաղթություն, որևէ բարի բանի հորդորանք, հաջողության՝ առողջության ևն բարի ցանկության
բարօրություն-Բարօր լինելը:
երփներանգ-Գույնզգույն, բազմագույն:
զօրուգիշեր-Գիշեր-ցերեկ, ամբողջ օրը:
ոսկեզօծել- Ոսկու շերտով պատել, ոսկեջրել:
պողպատե- Պողպատից սարքած՝ պատրաստած:
կխտար-կխտարի, [գոյական] (ժողովրդական):
Այծյամ:
հայթայթել- Ձեռք բերել, գտնել:
արևածագ- Արևի ծագելու ժամանակը, արևագալ:

Թեսթ 8

Մի անգամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց համար հասնում են, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնում ես՝արդեն հասել են, ու եկել է քաղելու ժամանակը:

«Ափսոս, որ սանդուղք չեմ վերցրել հետս,- մտածեց Ջելսոմինոն: — Արի գնամ, տանից սանդուղք բերեմ ու մի հատ էլ երկար ձող՝ վերևի ճյուղերից տանձը թափ տալու համար»:

Բայց այդ պահին  նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

Եվ, այսպես որոշելով, նա կանգնեց ծառի տակ ու ոչ կատակ, ոչ լուրջ ճչաց.

-Է՜յ, տանձեր, հապա մի ցած թափվեք:

«Թը՛փ-թը՛փ-թը՛փ»,- պատասխանեցին տանձերը՝ անձրևի նման ցած թափվելով:

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին և նույն բանը կրկնեց: Ամեն անգամ, երբ նա գոռում էր՝ «թափվե՛ք», տանձերը ճյուղերից այնպես էին պոկվում, կարծես հենց դրան էին սպասում:

Ջելսոմինոն շատ ուրախ էր դրա համար:

«Այսպես ես ահագին ուժ կխնայեմ,- խորհում էր նա,- ափսոս, որ առաջ չէի մտածել այս մասին»:

Մինչ Ջելսոմինոն շրջում էր իր պարտեզում ու այդ ձևով հավաքում տանձերը, հարևան արտում քաղհան անող մի գյուղացի տեսավ նրան: Նա տրորեց աչքերը, քիթը կսմթեց և, երբ համոզվեց, որ տեսածը երազ չէ, վազեց կնոջ մոտ.

-Գնա, մի տես ̀ ինչ է կատարվում,- դողալով ասաց նա կնոջը,- ես համոզված եմ, որ Ջելսոմինոն չար վհուկ է:

-Ի՜նչ ես ասում. նա բարի, սուրբ ոգի է:

Մինչ այդ ամուսինները բավական խաղաղ էին  ապրել, բայց այստեղ նրանք կպան իրար: Հանկարծ ամուսնու գլխում մի միտք ծագեց.«Արի հարևաններին կանչենք: Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն»:

Հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ կնոջը: Նա դեմ չէր մի ավելորդ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին: Բնակիչները բաժանվել էին երկու մասի: Մի մասը պնդում էր, թե Ջելսոմինոն բարի ոգի է, իսկ մյուսներն ապացուցում էին, թե նա չար կախարդ է:

  1. Տեքստի 4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լրացնելով բաց թողած տառերը:

անգամ

երբ

սուրբ

ավելորդ

  1. Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

 

  1. Գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան        սանդուխտ

բ/ սիրուն                գեղեցիկ

գ/ բղավել              աղմկել

դ/ դաշտ                արտ

 

  1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  – ածանցավոր

դ/տանձ — պարզ

  1. Որ՞ն է տրված նախադասության ենթական.

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին:

Ջելսոմինոն:

6.Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին:

7.Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը

9.Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10.Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11.Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

12. Գրիր շարադրություն քո նախընտրած թեմայով:

20.05.2017
Պարապմունք 49.
Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշիվ:
Տանը:
Առաջադրանք 1.
Գտիր թվի նշված մասը:

ա/    140– ի  3/7 մասը                     բ/  40 – ի  9/10 մասը
60 – ի  5/6 մասը                              350 – ի  5/7 մասը
18009 – ի  5/9 մասը                       1200 – ի  5/5 մասը

Առաջադրանք 2.
Դասարանում սովորում է 35 աշակերտ, որի 3/5  մասը աղջիկներ են:
Քանի տղա կա այդ դասարանում:

Լուծում
1)35:5.3=21 աղջիկ
2)35-21=14 տղա
Պատ.՛21աղջիկ    14տղա

Առաջադրանք 3.
120 սմ պարագծով ուղղանկյան մի կողմը 25 սմ է: Գտիր ուղղանկյան մակերեսը:
Լուծում
1)120-50=70
2)70:2=35
3)35×25=875
Պատ.՛875 մակերես